Místo: Chotěšov (Koteschau, Kotěšov), Kunkovice (Kunkowitz),...
Datace: 1692-1723 *, oo, +
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Velhartice 05

 
   
/ 0