Sie sind hier

Census 1900 - soudní okres Manětín (Gerichtsbezirk Manětín)

Bezvěrov (100 domů, souhrn)
Brdo (15 domů, souhrn)
Březín (79 domů, souhrn)
Bučí (21 domů, souhrn)
Černá Hať (14 domů, souhrn)
Česká Doubravic (15 domů, souhrn)
Čestětín (23 domů, souhrn)
Dolní Bělá (95 domů, souhrn)
Doubravice (11 domů, souhrn)
Dražeň (36 domů, souhrn)
Hluboká (30 domů, souhrn)
Hodoviz (27 domů, souhrn)
Horní Bělá (64 domů, souhrn)
Hrádek (20 domů, souhrn)
Hrad Nečtiny (23 domů, souhrn)
Hubenov (18 domů, souhrn)
Hůrky (32 domů, souhrn)
Hvozd (44 domů, souhrn)
Chrášťovice (30 domů, souhrn)
Jedvaniny  (29 domů, souhrn)
Kalec (6 domů, souhrn)
Kamenná Hora (21 domů, souhrn)
Kaznějov  (101 domů, souhrn)
Korýtka (10 domů, souhrn)
Kotaneč (souhrn)
Krašov (43 domů, souhrn)
Krašovice (49 domů, souhrn)
Křečov (16 domů, souhrn)
Leopoldov (20 domů, souhrn)
Lešovice (22 domů, souhrn)
Lipí (21 domů, souhrn)
Líté (39 domů, souhrn)
Lomnička (27 domů, souhrn)
Loza (45 domů, souhrn)
Luková (21 domů, souhrn)
Manětín (202 domů, souhrn)
Mezí (27 domů, souhrn)
Mrtník (51 domů, souhrn)
Nečtiny (186 domů, souhrn)
Nové Městečko (27 domů, souhrn)
Odlezly (souhrn)
Ondřejov (24 domů, souhrn)
Plachtín (51 domů, souhrn)
Pláně (41 domů, souhrn)
Potok (16 domů, souhrn)
Rabštejn nad Střelou (95 domů, souhrn)
Račín (17 domů, souhrn)
Radějov (13 domů, souhrn)
Rybnice (54 domů, souhrn)
Služetín  (21 domů, souhrn)
Spankov (11 domů, souhrn)
Strážiště (10 domů, souhrn)
Stvolny (51 domů, souhrn)
Štichovice (31 domů, souhrn)
Tlucná (16 domů, souhrn)
Trnová (67 domů, souhrn)
Újezd (24 domů, souhrn)
Vladměřice (26 domů, souhrn)
Vlkošov (34 domů, souhrn)
Vrážné (17 domů, souhrn)
Vrtbo (19 domů, souhrn)
Vysočany (19 domů, souhrn)
Zahrádka  (25 domů, souhrn)
Zhořec (28 domů, souhrn)
Bělá, Český Neustadtl, Böhmisch-Neustadtl (95 Häuser, Sammelbogen)
Bělá, Oberběla (64 Häuser, Sammelbogen)
Bernklau (100 Häuser, Sammelbogen)
Brdo (15 Häuser, Sammelbogen)
Bržín, Wirschin (79 Häuser, Sammelbogen)
Budsch (21 Häuser, Sammelbogen)
Černá Huť, Malá Černá Hať, Tschernheit (14 Häuser, Sammelbogen)
Češtětín, Čisotin (23 Häuser, Sammelbogen)
Doubravice, Böhmisch Doubrawitz (15 Häuser, Sammelbogen)
Dražen, Draschen (36 Häuser, Sammelbogen)
Foßlau (44 Häuser, Sammelbogen)
Hluboké, Hluboka (30 Häuser, Sammelbogen)
Hodovice, Hodowiz, Hodowies (27 Häuser, Sammelbogen)
Horec, Hurz (28 Häuser, Sammelbogen)
Hubenow (18 Häuser, Sammelbogen)
Hurkau (32 Häuser, Sammelbogen)
Kaletz (6 Häuser, Sammelbogen)
Kamená Hora, Kamenahora (21 Häuser, Sammelbogen)
Kázňov, Kasniau, Kaznau (101 Häuser, Sammelbogen)
Korýtko, Korejtko (10 Häuser, Sammelbogen)
Kotantschen, Gotanschen (Sammelbogen)
Krasch (43 Häuser, Sammelbogen)
Kraschowitz (49 Häuser, Sammelbogen)
Krašťovice (Kraschtiowitz) (30 Häuser, Sammelbogen)
Křečowa (16 Häuser, Sammelbogen)
Ladměřice, Ladměřitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Leopoldsdorf (20 Häuser, Sammelbogen)
Leschowitz (22 Häuser, Sammelbogen)
Lippen (21 Häuser, Sammelbogen)
Littau (39 Häuser, Sammelbogen)
Lomička (27 Häuser, Sammelbogen)
Losa (45 Häuser, Sammelbogen)
Lukowa (21 Häuser, Sammelbogen)
Lusetin (21 Häuser, Sammelbogen)
Manetin (202 Häuser, Sammelbogen)
Mensdorf (29 Häuser, Sammelbogen)
Mösing (27 Häuser, Sammelbogen)
Mrtníky, Mrtnik (51 Häuser, Sammelbogen)
Nečtiny, Preitenštein, t. Preitenštejn, Preitenstein (23 Häuser, Sammelbogen)
Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz (11 Häuser, Sammelbogen)
Německý Neustadtel, Deutsch Neustadtl (27 Häuser, Sammelbogen)
Netschetin (186 Häuser, Sammelbogen)
Ondřejow (24 Häuser, Sammelbogen)
Oujezd, Aujezdl (24 Häuser, Sammelbogen)
Plachtin (51 Häuser, Sammelbogen)
Planá, Planes (41 Häuser, Sammelbogen)
Rabštejn, Rabenstein, Rabenstein an der Schnella (95 Häuser, Sammelbogen)
Račín I. díl, Ratschin, Radschin (17 Häuser, Sammelbogen)
Rading, Roeding, Roding, (13 Häuser, Sammelbogen)
Ratka, Pardouskův Mlýn (Parduskamühle) (20 Häuser, Sammelbogen)
Rybnitz (54 Häuser, Sammelbogen)
Spankowa (11 Häuser, Sammelbogen)
Stichovice, Stichowitz t. Stěchowitz (31 Häuser, Sammelbogen)
Stradischt (10 Häuser, Sammelbogen)
Taubenmühle - Taubermühle, Taubenwirtshaus (16 Häuser, Sammelbogen)
Tlučna (16 Häuser, Sammelbogen)
Trnowa (67 Häuser, Sammelbogen)
Voitles (Sammelbogen)
Vražno, Wražno (17 Häuser, Sammelbogen)
Vrtba, Vrtva, Vrtvo, Vrtwa (Wrtwa) (19 Häuser, Sammelbogen)
Wilkischau (34 Häuser, Sammelbogen)
Wisočan (19 Häuser, Sammelbogen)
Zahradka (25 Häuser, Sammelbogen)
Zwolln, Zwolle (51 Häuser, Sammelbogen)