Sie sind hier

Census 1921 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (51 domů, souhrn)
Bíluky (44 domů, souhrn)
Březí (51 domů, souhrn)
Čečovice (55 domů, souhrn)
Čmelíny (34 domů, souhrn)
Dvorec (33 domů)
Dvorec - Železná Huť (52 domů, souhrn)
Chlumy (44 domů, souhrn)
Klášter (83 domů, souhrn)
Klikařov (42 domů, souhrn)
Kokořov (51 domů, souhrn)
Kozlovice (49 domů, souhrn)
Kramolín (70 domů, souhrn)
Liškov (41 domů, souhrn)
Maňovice (43 domů, souhrn)
Měčín (99 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (23 domů)
Měcholupy (86 domů, souhrn)
Měrčín (23 domů, souhrn)
Mileč (46 domů, souhrn)
Mohelnice (41 domů, souhrn)
Nekvasovy (87 domů, souhrn)
Nepomuk (288 domů, souhrn)
Neurazy (112 domů, souhrn)
Nová Ves (40 domů, souhrn)
Novotníky (33 domů, souhrn)
Partoltice (41 domů, souhrn)
Petrovice (97 domů, souhrn)
Podhůří (20 domů, souhrn)
Polánka (38 domů, souhrn)
Prádlo (49 domů, souhrn)
Radkovice (47 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (19 domů)
Radochovy (42 domů, souhrn)
Sedliště (65 domů, souhrn)
Skašov (96 domů, souhrn)
Soběsuky (70 domů, souhrn)
Srby (61 domů, souhrn)
Svárkov (30 domů, souhrn)
Tojice (42 domů, souhrn)
Třebčice (38 domů, souhrn)
Vojovice (52 domů, souhrn)
Vrčeň (95 domů, souhrn)
Záhoří (33 domů, souhrn)
Zahrádka (50 domů, souhrn)
Želvice (32 domů, souhrn)
Žinkovy (101 domů, souhrn)
Žinkovy - Čepinec (25 domů)
Besdiekowetz (51 Häuser, SammelBogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (44 Häuser, SammelBogen)
Chlum (44 Häuser, SammelBogen)
Dvorec (33 Häuser)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (52 Häuser, SammelBogen)
Klikarschow (42 Häuser, SammelBogen)
Kloster (83 Häuser, SammelBogen)
Kokorschow (51 Häuser, SammelBogen)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (49 Häuser, SammelBogen)
Kramolin (70 Häuser, SammelBogen)
Lischkow (41 Häuser, SammelBogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (43 Häuser, SammelBogen)
Metschin (99 Häuser, SammelBogen)
Metschin -Tschernowetz (23 Häuser)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (86 Häuser, SammelBogen)
Miertschin, Měrčin (23 Häuser, SammelBogen)
Milletsch (46 Häuser, SammelBogen)
Mohelnitz, Mohelnic (41 Häuser, SammelBogen)
Nekwaso, Nekvasov (87 Häuser, SammelBogen)
Nepomuk (288 Häuser, SammelBogen)
Neudorf, Novaves, Nova ves (40 Häuser, SammelBogen)
Neuras, Neuraz (112 Häuser, SammelBogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (33 Häuser, SammelBogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (41 Häuser, SammelBogen)
Petrowitz (97 Häuser, SammelBogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (20 Häuser, SammelBogen)
Polanka (38 Häuser, SammelBogen)
Pradl, Pradlo (49 Häuser, SammelBogen)
Radkowitz (47 Häuser, SammelBogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (19 Häuser)
Radochow, Radachov, Radachovy (42 Häuser, SammelBogen)
Schelwitz, Želvic (32 Häuser, SammelBogen)
Schinkau, Žinkau (101 Häuser, SammelBogen)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (25 Häuser)
Sedlischt, Sedlišť (65 Häuser, SammelBogen)
Seslas, Bries (51 Häuser, SammelBogen)
Sirb, Srb, Srb ves (61 Häuser, SammelBogen)
Skaschow, Lhota Skašov (96 Häuser, SammelBogen)
Sobiesuk (70 Häuser, SammelBogen)
Swarkau, Svarkov (30 Häuser, SammelBogen)
Tojitz (42 Häuser, SammelBogen)
Trebschitz, Třebčic (38 Häuser, SammelBogen)
Tschimelin, Čmelín (34 Häuser, SammelBogen)
Wojowitz, Vojovic (52 Häuser, SammelBogen)
Wrčen ves, Vrčen (95 Häuser, SammelBogen)
Zahoří, Záhoř (33 Häuser, SammelBogen)
Zahrádka (50 Häuser, SammelBogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (55 Häuser, SammelBogen)